Kongres Innowacyjnej Gospodarki KIG Kongres Innowacyjnej Gospodarki 2011
Relacja

Honorowy Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Prezydent.pl

Młodzi Innowaycjni


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera - najświeższe informacje o Kongresie prosto do Twojej skrzynki!

Innowacyjność polskiej gospodarki – czas na przełom
piątek, 10 czerwca 2011 07:38
„Mamy duże ambicje w kierunku zmiany pozycji Polski w rankingach innowacyjności, która odbiega znacznie od naszych oczekiwań. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców od wielu lat alarmują, że bez wzrostu innowacyjności polska gospodarka przestanie być konkurencyjna. W Polsce dużo się o tym mówi, ale efektów tych dyskusji nie widać w praktyce. Najwyższy czas to zmienić i mam nadzieję, że Kongres Innowacyjnej Gospodarki będzie pod tym względem przełomowy” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, która w dniach 6-7 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik organizuje II Kongres Innowacyjnej Gospodarki.

Niski – w porównaniu z innymi krajami – poziom nakładów na badania i rozwój, słaba współpraca środowiska naukowego i biznesu, deficyt instytucji, które specjalizowałyby się w finansowaniu komercjalizacji prac badawczo rozwojowych – to tylko niektóre z przyczyn słabej pozycji Polski w dziedzinie innowacyjności. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, skuteczne przezwyciężenie tych problemów jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do rozwiązania problemu innowacyjności polskiej gospodarki. Skierowanie polskiej gospodarki na innowacyjne tory wymaga działań na wielu polach – nie tylko nauki, finansów, biznesu i legislacji. Zdaniem KIG, w ten proces, aby był on skuteczny, należałoby włączyć także m.in. sferę edukacji i kultury. Myślenia kreatywnego i przedsiębiorczości, należałoby uczyć w polskich szkołach już od najmłodszych lat. Należy także zachęcać polskie społeczeństwo oraz firmy do większego otwarcia na świat i konfrontacji z innymi kulturami.

W trakcie II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, odbywającego się 6-7 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie opublikowany został „Raport o innowacyjności polskiej gospodarki”. Autorski projekt zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego ma na celu ocenę mocnych i słabych stron polskiej gospodarki w obszarze innowacyjności oraz zaproponowanie prostej metody regularnego mierzenia postępów Polski w tym obszarze. Raport przedstawia również rekomendację działań dla sektora publicznego, rządu i samorządów, których wdrożenie pozwoli na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, czyli na świadomy wybór drogi innowacyjności. Autorzy prezentują wskazówki dla przedsiębiorstw, jak dzięki innowacyjności zostać globalną firmą oraz rady dla młodych kreatywnych ludzi, jak przekuć pomysł na innowację i zarobić na tym pieniądze. Proponują m.in. zastosowanie 9 nowatorskich wskaźników pomiaru potencjału innowacyjności polskiej gospodarki. Wśród nich znalazły się m.in. udział młodych firm notowanych na GPW w kapitalizacji giełdy, liczba polskich firm na liście 100 globalnych challengeów w krajach rozwijających się, procent firm przemysłowych i usługowych wdrażających innowacje, a także miejsce Polski w rankingu e-administracji ONZ.

„Raport jest jednym z głosów w dyskusji na temat innowacyjności w Polsce, ale bez wątpienia jej nie wyczerpuje. Wiele instytucji oraz przedsiębiorców może się nie zgadzać z zawartymi tam tezami. Dlatego jestem przekonany, że II Kongres Innowacyjnej Gospodarki będzie doskonałą okazją do szerokiej debaty i wymiany poglądów na temat tez zawartych w raporcie, a także przedstawienia innych pomysłów na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Po zakończeniu Kongresu, Rada Programowa wraz ze specjalną komisją zbierze wszelkie głosy, opinie i wnioski z II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Zostaną one przedstawione w jednym dokumencie, przekazanym następnie Władzom RP” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Iżby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Galeria zdjęć z Kongresu: tutaj

 
Partner strategiczny:


Partner:


Sponsorzy:
images/sponsorzy/asecco.png
images/sponsorzy/k2.png
images/sponsorzy/orlen.png
images/sponsorzy/pgnig.png
images/sponsorzy/pko.png
images/sponsorzy/tauron.png

Partnerzy Instytucjonalni:
images/partnerzy/ZBPlogo.jpg
images/partnerzy/inst.jpg
images/partnerzy/parp_logo.jpg
images/partnerzy/up.jpg
images/partnerzy/lem.gif
images/partnerzy/logo_pan.gif
images/partnerzy/wsei_logo.gif
images/partnerzy/ncbir-100.png


Oficjalny Przewoźnik Kongresu:


Oficjalny Hotel Kongresu:


Partnerzy medialni:
Copyright © Krajowa Izba Gospodarcza 2011