Kongres Innowacyjnej Gospodarki KIG Kongres Innowacyjnej Gospodarki 2011
Relacja

Honorowy Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Prezydent.pl

Młodzi Innowaycjni


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera - najświeższe informacje o Kongresie prosto do Twojej skrzynki!Program Kongresu

Innowacyjni Ludzie – Innowacyjna Gospodarka

Dzień I, poniedziałek 6 czerwca

Prowadzący: Jacek Żakowski
 

10.15 – 10.45 Briefing prasowy sala audytoryjne

10:00 – 10:45 Rejestracja, kawa

11:00 – 13:40 Sesja otwierająca sala audytoryjna

Przywitanie uczestników przez Roberta Firmhofera, Dyrektora Centrum Nauki

Kopernik

Przywitanie przez Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

Wystąpienie Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki

Wystąpienie Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Keynote speaker: Michał Boni, Minister, członek Rady Ministrów

Polska 2030 – przebieg prac

Keynote speaker: Krzysztof Rybiński, Rektor Uczelni Vistula w Warszawie

Omówienie raportu o innowacyjności polskiej gospodarki

Keynote speaker: Marcin Beme, Audioteka.pl

Forum Młodych Przedsiębiorców Młodzi Innowacyjni - posumowanie wydarzenia

Powitanie Gościa Honorowego, podsumowanie sesji: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Wystąpienie Gościa Honorowego, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Zakończenie: Jacek Żakowski

13:40 - 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 15:30 Równoległe dyskusje panelowe

Panel I sala A

Metropolie ośrodkami innowacyjności

Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa
Marcin Grabiszewski, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, Citi Handlowy
Tomasz Mroczkowski, American University, Washington DC
Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku
Moderator: Prof. Jerzy Hausner, Uniwersyetet Ekonomiczny w Krakowie

Panel II sala B

Młodzieży wychowanie

Tomasz Arciszewski, George Mason University, Washington DC
Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Mirosław Miller, Prezes Europejskiego Instytutu Technologii
Andrzej S. Nowak, University of Nebraska
Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej
Moderator: Prof. Łukasz Turski, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik

Panel III sala C

Co mogą wielcy - rola „okrętów flagowych”

Gość specjalny
: Ryszard Malinowski
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
Iwona Dudzińska, Członek Zarządu Citi Handlowy
Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland SA
Sławomir Hinc, Wiceprezes ds. Finansowych PGNiG SA
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Bank Polski SA
Marek Serafin, Członek Zarządu ds. Petrochemii PKN Orlen SA
Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji Tauron Polska Energia SA
Maciej Witucki, Prezes Grupy TP
Moderator: Andrzej Olechowski

15:30 – 16:15 Obiad

16:15 – 17:45 Równoległe dyskusje panelowe

Panel IV sala A

Wielkie innowacje w małych firmach

Tomasz Arciszewski, George Mason University, Washington DC
Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Koncelarii Prezydenta
Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM
Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach
Case studies:
Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Adamed
Wojciech Komer, Prezes Zarządu HLB Sarnowski & Wiśniewski
Moderator: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Gospodarz panelu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Panel V sala B

Patenty drogą do innowacji?

Gość specjalny: Janusz Liberkowski
Włodzimierz Hausner, Dyrektor Centrum Innowacji NOT
Maciej Gawroński , Szef polskiego biura Bird&Bird
Piotr Górecki, Dyrektor ds. Naukowych Bioton SA
Krzysztof Klincewicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Maciej Żylicz, Społeczny Doradca Prezydenta RP
Moderator: Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

Panel VI sala C

Finansowanie innowacji z udziałem rynku finansowego. Jaka szansa na przełom?
Alicja Kornasiewicz, Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
Teresa Kudlicka, Przewodnicząca Sekcji Bankowości Spółdzielczej ZBP, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku
Sylwester Janik, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy papierów Wartościowych SA
Małgorzata Wojciechowska, Dyrektor Zarządzający, Szef Pionu Bankowości Transakcyjnej Citi Handlowy
Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Członek Rady Europejskiej Federacji Bankowej

Gospodarz panelu: Związek Banków Polskich


17:45 – 18:30 Keynote speaker: Prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego sala audytroryjna

Europejski wymiar światowego kryzysu finansowego

18:30 – 20:30 Bankiet


Dzień II, wtorek 7 czerwca

Prowadzący: Jacek Żakowski

09:00 – 09:30 Rejestracja, kawa

09.30 – 10.00 Keynote speaker: Prof. Aleksander Wolszczan, Pennsylvania State University sala audytoryjna

Czy człowiek wie, dokąd zmierza?

10:00 – 11:00 Panel I sala audytoryjna

Dokąd zmierza Świat?

Marcin Beme, Audioteka.pl
Marke Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Tomasz Mroczkowski, American University Washington DC
Witold Orłowski, Główny Ekonomista PricewaterhouseCoopers Polska
Aleksander Wolszczan, Pennsylvania State University
Moderator: Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza

11:00 - 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 12:50 Panel II sala audytoryjna

Innowacyjność w medycynie

Gość specjalny: Prof. Maria Siemionow, Cleveland Clinic
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia /do potwierdzenia/
Prof. Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. Jan Lubiński , Prezes Read-Gene SA
Prof. Bogusław Machaliński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prof. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Moderator: Maciej Piróg, Dyrektor Naczelny Centrum Zdrowia Dziecka

12:50 - 13:45 Lunch

13:45 – 15:20 Sesja podsumowująca sala audytoryjna

Polska a skuteczna droga do innowacji – road map

Kamil Cebulski, ASBIRO Alternatywna Szkoła Biznesu
Maciej Gawroński, Szef polskiego biura Bird&Bird
Krzysztof Kowalczyk, Partner Zarządzający UBIK Business Consulting
Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, INNOVATIKA
Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE
Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Przyjazne Państwo
Łukasz Turski, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik

Moderator: Maciej Witucki, Prezes Grupy TP

15:20 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 17:20 Zamknięcie Kongresu

Keynote speaker: Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Keynote speaker: Prof. Wally Olins

Istota polskiej tożsamości: Idea Twórczej Przekory (Creative Tension)

Wręczenie nagród Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej INNOVATICA 

 
Partner strategiczny:


Partner:


Sponsorzy:
images/sponsorzy/asecco.png
images/sponsorzy/k2.png
images/sponsorzy/orlen.png
images/sponsorzy/pgnig.png
images/sponsorzy/pko.png
images/sponsorzy/tauron.png

Partnerzy Instytucjonalni:
images/partnerzy/ZBPlogo.jpg
images/partnerzy/inst.jpg
images/partnerzy/parp_logo.jpg
images/partnerzy/up.jpg
images/partnerzy/lem.gif
images/partnerzy/logo_pan.gif
images/partnerzy/wsei_logo.gif
images/partnerzy/ncbir-100.png


Oficjalny Przewoźnik Kongresu:


Oficjalny Hotel Kongresu:


Partnerzy medialni:
Copyright © Krajowa Izba Gospodarcza 2011